advertica-default-slider-image

TEAMBUILDING

Home  >>  TEAMBUILDING

Skupinové bubnování je jednou z nejstarších forem neverbální komunikace. Ve většině kultur, především v Africe ale také u Inuitů a dalších společenství se bubnovalo společně. Při bubnování fungují velmi podobná pravidla jako při běžném rozhovoru, proto je přispívá a rozvíjí spolupráci v týmu. Programy jsou zaměřené na promyšlené a strukturované budování a rozvíjení pracovních týmů a jejich tvůrčího a výkonového a komunikačního potenciálu. Společné bubnování umožňuje jinou úroveň společné komunikace. Na společném bubnování se dá velmi snadno a názorně předvést modelová situace, která souvisí se spoluprací na pracovišti. Při bubnování je důležité znát pravidla komunikace. Každý si tímto může zlepšovat svou schopnost naslouchat ostatním. Velkým pozitivem je uvolnění atmosféry v týmu a naladění se na společný rytmus. Člověk se bubnováním také učí schopnostem jak být srozumitelný ostatním, reagovat včas, vést ostatní (leadership), vzájemné podpoře ve skupině, kooperaci atd. Nedílnou součástí je uvolnění se, odreagování, zpomalení, relaxace a ZÁBAVA. :-) Bubnování se pro všechny tyto své pozitivní vlastnosti nejlépe hodí pro rozvoj týmů.

Není podmínkou žádná hudební průprava, hrát může opravdu každý. Rytmus je v každém z nás. Během lekce, se zapojí všichni účastníci kurzu, každý si vyzkouší hru na všechny druhy nástrojů.

Hra na bubny z bicí soupravy
Hra na jednotlivé bubny, které jsou vyjmuty z klasické bicí sestavy. V tomto případě se hraje zásadně paličkami. Výhodou techniky je jednoduchost. Hráč nemusí tolik řešit techniku samotného hraní.

Hra na africké bubny
U hry na africké bubny jsou základem tři basové bubny, na které se hraje palicemi, ostatní bubny – djembe + další perkusivní nástroje jako jsou např. clave, agogo, shaker, kabasa atd. Tento druh bubnování má hřejivější tóny a člověk má přímý kontakt s bubnem. Na tyto bubmy se hraje především dlaněmi.

Pro kvalitní lekci je dobré vyčlenit jednu a půl až dvě hodiny. Můžeme ale připravit i propracovaný dvoudenní kurz.

Reference:

  • Personál hotelu Hilton – 35 lidí – 2008
  • Zaměstnanci firmy ČEZ – 6 skupin po 12 lidech – 2009
  • Festival Doteky Afriky v Liberci – září 2013
  • Festivalu Doteky Afriky ve Dvoře Králové – srpen 2014
  • skupinové bubnování Drum Relax – každý čtvrtek od roku 2012